سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

نصیحت برادرانه

 چیزی که می خوام بگم چون برای خودم اتفاق افتاده دوست ندارم برای دیگران تکرا بشه برای همین می خوام یک نصحیت و بنوان یک برادر کوچک از من قیبول کنید و اون اینه که اگر کسی رو برای زندگی انتخاب کردی فقط برای وجود خودش باشه نه برای پول و موقعیت اجتماعی چون خیلی زود از اونها زده می شید. فعلا خدانگهدار